Екипи на РЗИ и МВР започнаха проверки в София за спазване на въведените противоепидемични мерки, съгласно заповедта на министъра на здравеопазването от 19 октомври.

Проверени бяха две заведения в Студентски град, не са констатирани нарушения. Всички работници представиха на инспекторите зелен сертификат или отрицателен тест.

До понеделник тече гратисен период, в който при проверка от РЗИ и доказано нарушение ще се издава само предписание, без да бъдат налагани глоби.

„Направи впечатление и се констатира спазване на мерките, а по отношение на сертификатите по-голямата част имат антигенен тест - направен е и е валиден“, обясни Диана Методиева – здравен инспектор от РЗИ.

В същото време опашки имаше пред мобилните лаборатории за бързи тестове, необходими за достъп до обекти на закрито. А на входовете на всички молове се извършваха щателни проверки за зелени сертификати или отрицателни тестове.