Българите масово считат, че детските болници, клиники и отделения са недостатъчни, независимо дали те са част от многопрофилни или самостоятелни лечебни заведение.

На това мнения са 81,2% от анкетираните, като процентът е много по-голям сред хората с деца, показват данните на „Галъп интернешънъл болкан“.

Националното допитване е проведено по телефона, като за целта са анкетирани 1204 души на възраст над 18 г. Изследването е проведено в периода от 28 май до 3 юни 2024 г.

Допитването е проведено във връзка с нашумелия в обществото ни дебат за качеството на предлаганите медицински услуги за деца, както и за цялостното качество на здравеопазването у нас.

Качеството на медицинското обслужване в страната се оценява твърде различно в зависимост от това дали болницата е държавна/общинска или частна.

Частните болници се оценяват над два пъти по-добре, отколкото държавните и общинските. Те са и отчетливо предпочитани от хората, когато става дума за лечение с направление по НЗОК.

Независимо от масовото предпочитание за прегледи и лечение в частни клиники, голяма част от хората се обявяват за здравеопазване при запазване на настоящата система и възможността за избор между държавна или частна болница.

Една пета от анкетираните твърдят, че болниците у нас трябва да са само държавни, като това са основно хора в трудно материално положение.

Анкетираните са попитани също така, какво мислят за нашумелия случай със спряното разрешително за строеж на частна многопрофилна болница в София „Мама и аз”.

Две трети от хората са се обявили в подкрепа на този проект. Прави впечатление също така много високата степен на заинтересованост (две трети свидетелстват за информираност) на хората по този случай, което е знак за важността на проблема.

Две трети от българите са запознати с факта, че у нас детската смъртност е по-висока в сравнение със средните показатели за ЕС, като сред хората с малки деца степента на притеснение от този факт е много голяма.