Нови промени предвиждат компенсации да получат повече родители на неприети деца в детските градини в София и в големите градове. При липса на място в желаното заведение, общината трябва да предложи алтернатива в същия административен район по настоящ адрес.

Ако това не може да се случи родителите трябва да получат финансова компенсация - 291 лева на месец е сумата тази година. Заявлението ще може да се подава или веднъж годишно до 5 ноември, или до 5-о число всеки месец от декември до юли.

Майка на три деца на различни възрасти, приети в детска градина, по думите на Даниела Николова помогнало й е само това, че е многодетна майка.   

„Броят компенсирани деца по документи, тъй като все още няма родител, който да е получил сумата за миналата година е толкова, колкото да бъдат построени две нови детски градини и да бъдат приети децата“, заяви Даниела Николова

До момента компенсация са получили родители на над 400 (438) деца от 610 подали заявление.

„Наредбата не ситуира нови места, наредбата определя реда за получаване на компенсации на родителите, в случай че не са приети поради липса на места и не е предложено от общината съответно равностойно място“, обясни Мария Гайдарова, заместник-министър на образованието и науката.

Промените са предложени и инициирани от Столична община, казват от там.

„Например – район ''Лозенец'',  6 от детските градини са в долната част на района, а има една детска градина, която се намира на километри от останалите, тя е в ''Кръстова вада''. Това за нас не съответства на дефиницията ''равностойно място''. Когато ние стесним тези райони на обхват, тогава тези родители могат да се възползват от тези средства от държавния бюджет“, заяви Мария Минчева, директор на дирекция ''Образование'' към СО.

В столичната детска градина ''Брезичка'' в центъра неприетите деца по първо желание между 2 и 6 години са 70.

По думите на директора надеждите са всяко едно неприето дете да бъде компенсирано.

„Компенсациите не са достатъчни, но те не са достатъчни и за издръжката на децата в общинските детски градини, тоест трябва да се увеличи единният стандарт“, каза Иванка Харбалиева, директор на 99 ЦДГ ''Брезичка''.