Прокурор Стефан Христов не е работил ритмично по ключовото дело „Барселонагейт“. Това става ясно от публикуваното съобщение на страницата на държавното обвинение.

По досъдебно производство за разследване на ОПГ за пране на пари (т.нар. „Барселонагейт“ – б.р.) проверяващият екип е установил неритмичност във воденето на делото, се казва в изводите от направената проверка по искане на временно изпълняващия функциите на и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

„Установяват се значителни периоди от време (по 2-3 месеца), през които не са извършвани каквито и да било действия по разследването и период след 15.05.2023 г. с изключително висок интензитет на процесуално-следствени действия“, установяват още проверяващите.

Според тях през първите осем месеца от образуването на досъдебното производство са проведени единствено четири разпита на свидетели, като в един от случаите протоколът е изготвен в нарушение на НПК. Изискани са еднократно документи и е възложен превод на постъпили материали.

„Назначена е финансово-счетоводна експертиза, въпреки липсата на приобщени по делото счетоводни документи и разкрита данъчна и банкова тайна. Поради това и вещите лица не са могли да изготвят заключение по назначената експертиза“, се казва още в съобщението на Прокуратурата.

За сметка на допуснатото забавяне, след 15.05.2023 г., в рамките на само месец и половина са разпитани 17 свидетели, назначени са две компютърно-технически експертизи, извършени са претърсвания и изземвания, отправени са искания за разкриване на банкова, данъчна, осигурителна информация, както и е отправено предложение за снемане на имунитет на народен представител.

Крайният извод, който проверяващият екип прави, е, че по делото от страна на наблюдаващия прокурор е допусната неритмичност в извършването на действия по разследването.