Върховна административна прокуратура откри редица нарушения, свързани със състоянието на площадките за игра в страната.

Държавното обвинение се самосезира през юни 2021 г. след медийни публикации за инцидент с дете, което пострада от футболна врата.

Основните нарушения са свързани с:

- инспектирането и поддържането на площадките за игра;

- привеждането им в съответствие с изискванията за безопасност;

- липса на изготвен план за безопасност;

- липса на табели и огради;

- не се извършват и периодичен, и годишен контрол;

- не се съставят доклади за резултатите от проведени проверки.

„Именно поради липса на системно обследване на площадките за игра се достига до тяхното конструктивно изменение, наличие на счупени и изменени, нуждаещи се от ремонт или подмяна съоръжения, което създават риск от нараняване“, уточняват от ВАП.

От държавното обвинение са проверили над 7000 площадки в страната, като много от тях не са съответствали на нормативната уредба. Изготвени са общо 152 предложения за предприемане на мерки за премахване, възстановяване и обезопасяване на съоръженията в местата за игри.