Проект, посветен на антибиотичната резистентност, донесе сребърен медал на българския отбор по синтетична биология на най-голямото международно състезание в тази научна общност – iGEM, съобщава БТА. Зад отличието седят студенти от Софийския университет и от ТУ-София.

Те са участвали в надпревара с над 350 отбора от целия свят, включително – от „Харвард“ и MIT.

Какво представлява?

Проектът на нашия тим е силно обвързан с наложилата се епидемична обстановка и с повишаващото се количество на прием на антибиотици. Известно е, че спорадичният и прекомерният прием на антибиотици често води до предизвикването на антибиотична резистентност и в даден момент антибиотиците спират да действат, обясняват от пресцентъра на СУ.

В рамките на големия проблем за антибиотичната резистентност, отборът на България се е фокусирал върху идентифицирането на специфични гени, обуславящи въпросната резистентност. Проектът дава научната основа за създаването на информационна база за лесно определяне на правилната антибиотична терапия. На базата на получените резултати, научните среди в света могат да преразгледат цялостния процес на създаването на антибиотици.

Работата на отбора е била фокусирана върху два ключови подхода за изследване на антибиотичната резистентност. Първият се основава на откриването на специфични гени, които я обуславят, а вторият се концентрира върху откриването на мутации, променящи нормалните белтъци на бактериите по начин, който ги прави устойчиви.

Нашият отбор

В отбора на България са студентите от СУ и от ТУ-София:

  • Теодора Гамизова - магистър в "Генно и клетъчно инженерство" - капитан на отбора;
  • Александър Попов - бакалавър в "Мехатроника";
  • Пасхалина Карадакова - магистър в "Генно и клетъчно инженерство";
  • Ива Владимирова - бакалавър в "Молекулярна биология";
  • Паула Николова - бакалавър в "Молекулярна биология";
  • Росен Иванов - магистър в "Клетъчна биология и патология";
  • Джонг Парк - магистър в "Биохимия".

Инструкторите на отбора са: Микаела Станчева - магистър в "Генетика и геномика", и Антонио Стоичков - бакалавър във "Философия", а ръководителите на отбора са гл. ас. д-р инж. Борис Киров и гл. ас. д-р Славил Пейков.

Това не е първото участие на България в състезанието. Досега българският отбор има спечелени два бронзови и един сребърен медал.