Природният газ поскъпва с 6,5%. Решението на Комисията за енергийно и водно регулиране влиза в сила от днес.

Последният драстичен скок в цената на синьото гориво беше точно преди месец - тогава поскъпването беше с 36%.

КЕВР съобщава, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от четири различни източника за доставка. В ценовия микс за декември е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“, съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. 

То покрива 31,76 % от потреблението за месеца и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво.