На 7 или на 14 ноември да бъде първият тур на президентските избори. Но  и евентуално предсрочният вот за ново Народно събрание, ако до дни третият мандат не успее да реализира редовно правителство. Партиите вече се обединяват около датите в началото и средата на ноември.

Ако изборите са 2 в 1 обаче ще се наложи закупуването на още машини за гласуване, предупредиха и от Централната избирателна комисия (ЦИК), и от фирмата-доставчик.

Възникна спор около софтеура на машините и се наложи в парламента да бъдат извикани ръководството на изборната администрация и фирмата доставчик, за да се изясни как ще се преодолеят тези различия.

На срещата възникна спор между ЦИК и фирмата доставчик на машините дали целият софтуер на устройствата е предоставен на държавата. Двете страни спорят и за неизплатени дейности по първия договор за доставка на устройствата. В момента се обмисля дали необходимите допълнителни машини за секциите, в които са гласували повече от 400 души.