Съветът по сигурността към правителството ще обсъжда днес рисковете и заплахите пред системата за национална сигурност.

Съветът е свикан от служебния министър-председател Стефан Янев.

Дневният ред на заседанието предвижда обсъждането на мерки за гарантиране на политическата стабилност, необходимост от нови и адекватни политики за борба с корупцията, прилагане на по-ефективни механизми за координация и взаимодействие на структурите в сектор „Сигурност“.