Населението на България към септември 2021 г. е 6 520 314 млн. души. Преброени са 2 813 847 домакинства, или средно в едно домакинство живеят по 2,3 лица, това показва предварителната оценка на "Преброяване 2021".

"Продължава етапът на въвеждане на данните от хартиените преброителни карти. Предстои данните да бъдат уточнявани, това няма да се случи преди март. Тогава ще имаме по-пълна информация и детайлни разбивки за населението", заяви председателят на НСИ Сергей Цветарски.

Снимка: НСИ

Само 34% от българите са се преброили електронно по време на кампанията, като това е една от причините обработката на данните да се забави. 

Отбелязва намаление на населението през последните четири преброявания. Най-голямо е при преброяването през 2021 г. - с 844 000 души или с 11,5% по-малко сме спрямо 2011 г.", заяви Магдалена Костова, директор на дирекция „Демографска и социална статистика“ в НСИ.

Тя допълни, че по-голямата част от това намаление се дължи на негативните демографски тенденции, отрицателният естествен прираст, а останалата част на негативното нетно салдо на външната миграция.

Половата структура се запазва - 52% от преброеното население са жени, а 47% мъже.

Какво още ни показват данните от предварителната оценка?

"Ако през 1992 г. 24% от населението е било до 17-годишна възраст, а 14% са били възрастните хора над 65 г., сега е точно обратното – 14% население до 17 г. и 24% население над 65 г. Населението намалява и застарява. Има продължаващо обезлюдяване на определени територии от страната", поясни Костова.

Снимка: НСИ

Увеличава се населението в градовете, 74,3% от населението на страната живее в тях. Спрямо преброяването през 2011 г. само София увеличава населението си с 14,7%. Всички останали области регистрират намаление на населението, като то варира между -8 и -26%.

В селата пък живеят 25,7% от населението на страната. Най-малка остава област Видин с население 74 000 души, а най-голяма област София с 1 480 000 души.

Най-голямо намаление на броя на населението е регистрирано в областите Добрич и Видин (с по 26,3%), и Монтана (24,2%).

Жилищата в страната са 4 182 000 и се увеличават с 295 000 жилища спрямо 2011 г. Най-много жилища има в София, Пловдив, Бургас и Варна.

Сградите се увеличават с 36 000 (1,8%) спрямо 2011 г. Това се случва основно в градовете, където има развит туризъм - най-много във Варна, Бургас, Благоевград, Смолян. Сградният фонд в селата намалява.

"Бяхме свидетели на злонамерени атаки към сайта, това беше преодоляно сравнително бързо, но даде своето отражение на нагласата на хората да се преброят електронно", добави Цветарски.

Окончателните данни ще бъдат оповестени до края на 2022 г.