Незаконно изнесени от страната културно-исторически ценности представиха Министерството на културата и Министерството на вътрешните работи.

Артефактите са върнати у нас от Великобритания след операции на територията на страната ни и на Обединеното кралство.

Сред културните ценности има златни и сребърни монети, фибули, пръстени, бижута, медицински инструменти и малки пластики от Античността и Ранното Средновековие.

Цената им е около 80 хиляди паунда по оценка на британските експерти.

„Аз се радвам, че тук има представители на полицейска академия, представители включително министъра на вътрешните работи. Тъй като още си спомняте от ден първи говоря за едно целенасочено сътрудничество с МВР“, проф. Велислав Минеков.

„Виждам, че сме стигнали такова ниво на сътрудничество между нашите служби на МВР, че това сътрудничество вече дава реални резултати и не можем да не бъдем доволни от тях“, каза Бойко Рашков.