Предприемачите у нас ще могат да обявяват фалит. Кабинетът предлага промени в Търговския закон, с които за първи път ще се урежда този въпрос. Не са разписани обаче правила за фалит на хората, които работят на заплата.

Пламен Маринов работи като масажист. COVID епидемията и по-малкото клиенти засягат сериозно бизнеса му, за да не изпадне във фалит решава да смени и града, и професията.

"Имахме салон за красота в Свищов. Малко или много започнаха да не ходят по масажи, по фризьор, маникюр, педикюри и други услуги, които предлагаме", разказа той.

В момента хората със свободни професии не могат да обявят фалит. Готвените промените в Търговския закон касаят всички, които работят за себе си, но не са регистрирани като едноличен търговец и нямат фирма.

„Тези лица също трябва да разполагат със способи –  за стабилизация на своята икономическа дейност, тогава когато възникнат проблеми“, заяви правосъдният министър Надежда Йорданова.

Това са, например, адвокати, лекари и артисти на свободна практика, занаятчии.

"В момента всеки не само масажист - фризьор, маникюристи - всички в нашата сфера са засегнати от ситуацията от коронавируса, съответно от войната. Всичко поскъпва. Животът е поскъпнал, наемите се вдигат", добави Пламен Маринов.

Ако законът бъде приет, част от дълговете ще могат да бъдат опрощавани, но при условия, че предприемачът няма повече активи, ако е изплатил поне една трета от задълженията си и разходите по съдебните дела. След това три години няма да има право да упражнява занаята или професията си.

„Целим да направим производството по несъстоятелност в България по-бързо и по-ефективно. Събират се 35% от вземанията при 65% средно за ЕС“, каза още правосъдният министър.

Проектът предвижда, че новите правила за фалит на предприемачите влизат в сила от 1 януари 2025 г.