По повод материал, излъчен в централната емисия на bTV в понеделник, в който ви разказахме за решение на съда прокуратурата да плати обезщетение на майката на една от жертвите на шесторното убийство в Нови Искър, Софийската градска прокуратура поиска право на отговор.

В него се посочва следното:

Право на отговор на СГП
Снимка: bTV


„Прокурорът от Софийска градска прокуратура е предприел всички законови действия по повод изпълнение на присъдата, постановил е обявяване на осъдения за общодържавно издирване и е издал европейска заповед за арест“. 

Право на отговор на СГП
Снимка: bTV

„Съгласно чл. 8 от Закона за Министерство на вътрешните работи и Инструкцията за реда и организацията за осъществяване на издирвателна дейност, дейността по издирване на лица, които са се отклонили от изтърпяване на наказание, се явява оперативна дейност, към която Прокуратурата няма законови правомощия и отношение“.

Право на отговор на СГП
Снимка: bTV

„Българското законодателство не вменява на Прокуратурата оперативно-издирвателни дейности и дейности по фактическо задържане и конвоиране на осъдените до местата за лишаване от свобода, за да се излагат твърдения в публичното пространство, че прокурорът не е изпълнил служебните си задължения“.