Осигуряват се допълнително 80 милиона лева за всички медици на първа линия, които се борят с пандемията от коронавируса.

Това съобщи по време на правителственото заседание вицепремиерът Томислав Дончев.

С посочените средства ще бъде подкрепена операция с общ бюджет от 120 млн. лева. Тя ще финансира мерки за превенция и подкрепа за медицинския и немедицинския персонал, който посреща първи предизвикателствата на глобалната пандемична криза, свързана с разпространението на COVID-19.

Чрез предоставяните средства ще се подпомага системата за здравеопазване, включително осигуряване на допълнителни възнаграждения на работещия на първа линия медицински и немедицински персонал, осигуряване на безопасни условия на труд и подобряване на работната среда.

Предвижда се още организиране и провеждане на обучения на медицински и немедицински специалисти в лечебните заведения за работа при епидемични условия.