От месец март досега общо 19 532 822 лв. са изплатени на служители в болниците, регионалните здравни инспекции, центровете за спешна помощ, Националния център по заразни и паразитни болести и медико-диагностични лаборатории.

Средствата са по линия на проект „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19”, съобщават от здравното министерство.

За месец март са изплатени 5 302 860,67 лв. както следва:

 • на 37 лечебни заведения за 1 718 служители – 2 556 196,17 лв.
 • на РЗИ за 651 служители – 961 833,82 лв.
 • на ЦСМП за 1181 служители – 1 738 076,18 лв.
 • на Националния център по заразни и паразитни болести за 28 служители – 41 595,38 лв.
 • на една медико-диагностична лаборатория за четирима служители – 5 159,12 лв.

За месец април са изплатени 8 509 772,53 лв. както следва:

 • на 64 лечебни заведения за 3748 служители – 5 592 564,12 лв.
 • на ЦСМП за 1943 служители – 2 814 055,07 лв.
 • на Националния център по заразни и паразитни болести – 37 070 лв. за 26 служители
 • на три медико-диагностични лаборатории за 42 служители – 63 149,20 лв.

За месец май са изплатени 5 720 189,79 лв. както следва:

 • на 73 лечебни заведения – 5 706 399,70 лв. за 4 090 служители
 • на две медико-диагностични лаборатории за 10 служители – 13 790,09 лв.

През април и май като допустима целева група по проекта бяха включени и назначените по трудов договор към общините здравни медиатори. По тази линия са сключени договори със 108 общини. След отчитане на извършената от медиаторите дейност на общините ще бъдат възстановени направените разходи – в размер на брутно 610 лв. на месец за възнаграждение на медиатор.