Министерският съвет одобри проекта на междуправителствено споразумение на България и Румъния за откриването на ГКПП по държавната граница на двете страни, който свързва Видин и Калафат чрез новия комбиниран мост над река Дунав, информираха от преценстъра на правителството.

По този начин ще се регламентира граничния контрол при движението на лица и превозни средства през новия мост след въвеждането му в експлоатация. 

Кабинетът реши да предложи за ратификация споразумението за създаване на съвместно търговско дружество между България и Румъния. То ще бъде оператор на новия комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав при градовете Видин и Калафат.

По този начин ще се осигури необходимата правна основа и условия за ефективно управление на международната транспортна инфраструктура и съкращаване на срока за възстановяване на инвестициите, уточняват от правителството.

Капиталът на дружеството ще бъде в размер на 300 000 лв., разпределен в 300 акции с номинал 1000 лв. По-голямата част от печалбата на дружеството ще постъпва в България, а собствеността му ще бъде по равно на българската и на румънската държава. Седалището на дружеството ще бъде във Видин с клон в Калафат. Всички процедури по учредяването и регистрацията му ще бъдат изпълнени в съответствие с българското законодателство.

По този начин се изпълнява договорката, съдържаща се в чл. 9 от Споразумението от 2000 г., че разпределението на средствата, постъпили от събраните такси за преминаване през моста, ще се извършва право пропорционално на вложените от всяка една от двете страни средства за изграждане на моста.

Косвеният ефект, който дейността на дружеството би имала върху развитието на транспортния сектор на България, е свързана с възможността за цялостно интегриране на българската транспортна инфраструктура с тази на страните от Западна, Централна и Югозападна Европа, както и с възможността за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика, се казва в съобщението на кабинета.

Досега няма данни за това кога ще бъде открит новия мост и кога ще започне експлоатацията му.