Правителството одобри още 2 422 000 лева за 6258 ученици, които заминават на лятна почивка по Националната програма "Отново заедно".

Те са разпределени в 570 групи и ще бъдат придружавани от 662 учители или други педагогически специалисти.

Финансирането се разпределя между 236 училища – 216 общински и 20 държавни. Средствата за общинските училища се отпускат по бюджетите на общините, а за държавните – по бюджетите на Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта и на Министерството на културата.

Те представляват 70% от заявената от училищата обща сума на базата на подадените формуляри. Останалите 30% ще се изплатят, когато сключеният договор с туроператор бъде представен в МОН по електронен път.

На 14 юли правителството одобри други 997 850 лева за лятната почивка на още 2577 ученици.

За всеки участник в пътуването е осигурен шестдневен туристически пакет в размер на 500 лв. Офертата включва настаняване с 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни дейности.

Целта на програмата е да насърчи възстановяването на комуникацията между учениците и да преодолее изоставането в социализацията им заради неприсъственото обучение през последните две учебни години. Очаква се тя да помогне също за обогатяване на културата на децата и да стимулира тяхната физическа активност.