Прогнозата и данните за поленовия фон се изготвят всяка седмица от Мариела Христова - биолог от лаборатория "Алергия" към НЦЗПБ (Националният център по заразни и паразитни болести). 

ЦЪФТЕЖ НА ПЕЛИН

И през предстоящата седмица най-активните алергени ще останат плевелите от лободови, щир и пелин. Все повече намалява въздействието от житните треви. 

ЦЪФТЕЖ НА БЕЛИЗМА (СЕМ. ЖИТНИ)

Очакванията са за много сухи дни и през следващата седмица. Така ще се натрупа голямо количество полен от плевели във въздуха, възможно дори и максималното за този сезон.