Комисията за разследване на полицейското насилие и подслушванията на протестиращи граждани оповести имената на полицейските служители, участвали в охранителните мероприятия на 10 юли 2020 г. под колоните на Министерски съвет, съобщи „Отровното трио“ в мейл до медиите.

Те са съобщени на Комисията с писмо от служебния вътрешен министър. Полицейските служители Митко Садовски, Андон Андонов, Дани Димитрова, Али Алиев, Стоян Стоименов, Венцислав Георгиев и Иван Филипов са били определени във въпросната вечер за работа със задържани лица.

На четирима от тях са наложени дисциплинарни наказания за упражнено насилие върху протестиращи.

  • Гл. инспектор Андонов е санкциониран със „забрана за повишаване в длъжност“ за срок от 2 години
  • Мл. инсп. Стоименов – за 1 година
  • Мл. инспектори Димитрова и Алиев – с „порицание“ за срок от шест месеца.

Според информацията, предоставена на Комисията от дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР, в хода на проверката е извършена експертиза на записи от камери пред МС. Според вещите лица, кадрите позволяват „лицево-идентификационно изследване, при наличие на сравнителен материал“. Проверявани са материали от камерата на журналиста Иво Божков, посочен като свидетел на събитията от един от арестуваните, камерите в 3-то РУ, където арестуваните са отведени след задържането им, както и „оптичен носител с надпис Verbatim DVD-R, 4.7 GB, поставен в прозрачен найлонов плик тип „джоб“, съдържащ записи от видеонаблюдението пред сградата на МС от 22:30 до 23:30 часа“.

Последният съдържа два файла, на които се наблюдават „действия по задържане на граждански лица, едно от които от женски пол. Спрямо лицата видимо е използвана физическа сила и помощни средства“, се посочва в документа. Там е записано още, че на въпросните кадри е извършено видео-техническо изследване.

Текстът на писмото на служебния вътрешен министър до Комисията вижте тук:

2021-08-24_02_Letter_Komisia_812100-12700 ot 20.08.2021 by Yavor Mihaylov on Scribd