Развитие по скандала със здравната каса – проверка потвърди, че данните, които проф. Камен Плочев изнесе за дълговете на българската НЗОК към чужди каси са верни.

Миналата седмица председателят на Надзорния съвет Жени Начева изнесе данни, че просрочените дългове са със 126 млн. по-малко от обявените от проф. Плочев.

Проверката установи, че коректни са числата именно на управителя на касата, а причината разминаването е системно нарушение на вътрешно-нормативни документи.

Ще бъдат наложени административни наказания.

Със заложените в бюджета 73 млн. лв. ще се покрият част от просрочията, а за останалата част от дълговете – ще се сключват споразумения за разсрочване.