Правителството има намерение да изпълни Бюджет 2013 и политиката му ще бъде водена в тези рамки, коментира финансовият министър Калин Христов на първото заседание на съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

Той посочи обаче, че има предложения, отправени към тристранния съвет, в които се изисква промяна в Закона на бюджета, а служебният кабинет няма такива правомощия.
„В предложенията има посочени само ползи, но няма посочени разходи. Всяко едно предложение е добре да се дискутира и всеки да има честността да опише съществуващите ползи и потенциалните разходи, за да имаме колегиална дискусия. Иначе рискуваме да имаме абстрактни или силно поляризирани дискусии”, коментира Христов.

По думите му разходната част в бюджет 2013 е сигурна, приходната обаче не е и за нея са нужни усилия, тъй като зависи от икономическото развитие. „Никъде в бюджета не е разписано, че има предсрочни избори и съпровождащата несигурност. В приходната част има значителна част на несигурност. В разходната част всички очакват да има сигурност и тези разходи да бъдат направени”, обясни Христов.

Според финансовия министър спекулациите за финансовия резерв на страната да ненужни и не бива да се създава напрежение по въпроси, които не представляват риск, а са по-скоро сблъсък на политически идеи. „Не трябва да създаваме несигурност относно нивото на фискалния резерв. От това не печели никой, освен политически цели”, каза още Христов.

В рамките на тристранния съвет КНСБ предложи пълна ревизия по министерства на разходните политики, за да се преструктурират разходите. Председателят на КНСБ Пламен Димитров заяви, че според разчети на експерти има около 350 млн. лв. Резерви и допълни, че никога не са предлагали нещо, което би дестабилизирало финансово държавата. „Не сме предлагали мерки по доходите и заетостта, които са неизпълними или изискват законодателни промени. КНСБ не е предлагала да се емитира нов дълг, за да се плащат заплати и пенсии. КНСБ не е предлагала заради заплати и пенсии да се увеличи дефицита”, подчерта Димитров.