Прави се пълен преглед на цялата администрация в дирекциите и регионалните звена към Министерството на околната среда и водите (МОСВ), за да се прецени къде е необходимо съкращение на служители. Това заяви в Албена екоминистърът Искра Михайлова.

Тя поясни, че става дума за оптимизиране на числеността и не може да се говори за конкретни проценти.

Михайлова коментира и въпроса, свързан с отчисленията за депониране на отпадъците. Тя заяви, че не е възможно той да се замрази на сегашните нива, но отчислението не трябва да е много голямо. Ще се търси вариант да не бъде под 20 лв. и да не надвишава 35 лв. Министърът е категорична, че ще се търси широка дискусия с местните власти по тази тема.