Министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев ще подпише от българска страна рамково споразумение по Българо-швейцарската програма за сътрудничество, чиято основна цел е намаляване на икономическите и социалните различия в ЕС.

Програмата е продължение на подкрепата, която Швейцария е предоставяла на България в периода след 1990 г. Общият размер на финансовата помощ за България е 76 млн. швейцарски франка, което е 105 848 240 лева. Основните приоритети на тази финансовата помощ са "Сигурност, стабилност и подкрепа за реформи" на стойност почти 27 млн. швейцарски франка; "Околна среда и инфраструктура" за над 27 млн. франка; "Частен сектор" - 3 млн. франка; "Човешко и социално развитие" - 6 млн. франка; със специално предназначение са 9 млн. франка, а резервът е от 3.5 млн. франка.

Паралелно с подписването на споразумението и ратификацията му предстоят технически разговори с швейцарската страна за начина на разпределение на средствата.