Тази нощ е починал Костадин Чакъров – член на Политическото бюро на СКБ и председател на Съюза на комунистите в България до 2013 година, съобщи настоящият председател на съюза Павел Иванов

Костадин Чакъров е последният политически съветник на Тодор Живков, а преди 1981 г. и на Людмила Живкова. 

Роден е през 1947 г. в Пловдив. Висшето си образование получава в Юридическия факултет на Софийския университет.

Работи последователно като първи секретар на ДКМС в Пловдив, съветник в Държавния съвет на Народна република България, заместник-завеждащ икономическия отдел на ЦК на БКП.