По-скъпи ток и парно от юли - това ще обсъди Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Най-значително поскъпване на тока е заложено за клиентите на ЕНЕРГО-ПРО - 4,2%. За битовите потребители на „Електрохолд“ и EVN увеличението е малко над 3,4%.

Въпреки че някои от топлофикациите поискаха значително увеличение в заявленията си, в доклада, който регулаторът ще обсъди, е заложено минимално поскъпване на парното - под 1% в цялата страна. Решението ще бъде взето в края на този месец.  

Намаление на тарифата е предвидено единствено за абонатите в Перник.