8 от общо 19 консули и генерални консули, които ръководят български задгранични служби, не са дипломати от кариерата, а са назначени по изключение, съобщава „Сега“, като се позовава на справка от Министерството на външните работи, изискана по Закона за достъп до обществена информация.

„За ръководители на задгранични представителства се назначават дипломатически служители, които имат минимално изискващия се дипломатически ранг и длъжностна категория съгласно класификатора на дипломатическите длъжности“, пише в чл.24 от Закона за дипломатическата служба. Пак там обаче е и възможността за назначаване по изключение на „изявена личност, която се ползва с безспорно добро име и авторитет в Република България“, като тогава изискванията са магистърска степен, най-малко два чужди езика, компютърна грамотност и доказано добро психично здраве.

Сред консулите, които не са дипломати, има четирима души, свързани със службите, сигурността и правораздаването – Пламен Георгиев (екс-КПКОНПИ, Валенсия), Драгомир Димитров (екс-ДАР, Мюнхен), Ангел Антонов (екс-НСО, Санкт Петербург) и Владимир Писанчев (екс-ДАНС, Солун).

От „Сега“ са поискали информация за езиците, които консулите ни знаят. От нея става ясно, че Пламен Георгиев и Владимир Писанчев не боравят с езиците на държавите, в които са изпратени. Бившият началник на КПКОНПИ и ексшефът на ДАНС знаят само руски и английски.

Казусът е любопитен, тъй като при изненадващото изпращане на забъркания в скандала „Апартамент гейт“ Пламен Георгиев в Испания именно Външно използва като довод познанията му по испански език.

В автобиографията му беше посочено ниво на владеене А2, а след това в.“24 часа“ публикува сертификат за по-високото B1… в който обаче филолог откри куп грешки.