Кабинетът отпусна по традиция близо 50 млн. лв. за великденски добавки на пенсионерите. По 40 лв. допълнително ще получат 1 246 000 пенсионери, които взимат на месец до 363 лв.

Правителството одобри и част от мерките, насочени към хората и бизнеса за справяне с кризата, породена от коронавируса.

Държавата увеличава акционерното си участие в Българската банка за развитие (ББР) до 700 млн. лева.

Парите ще се ползват за издаване на гаранции към банките, за да могат да предоставят по-гъвкави условия за бизнес кредити.

Възможност се дава и на излезлите в неплатен отпуск, но запазили работните си места, да вземат безлихвен заем до 1500 лв.

Кабинетът също така одобри и точни правила за даренията, които постъпват по сметката на Министерство на здравеопазването.

А министрите лично дариха и по 1000 лв. от заплатите си за подпомагане на социално слаби семейства.