Облекчение за работодателите и по-строги изисквания към службите по трудова медицина предвиждат промени, публикувани за обществено обсъждане от социалното министерство.

С тях отпада подаването на уведомления в Инспекцията по труда, когато няма промяна свързана с осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд.

Въвеждат се стандарти за дейността на службите по трудова медицина, с които работодателите са длъжни да имат сключен договор.

Социалното министерство твърди, че дейността на част от службите е формална, а контролът - неефективен.

Диляна Иванова работи като счетоводител и приветства въвеждането на стандарти за дейността на службите по трудова медицина.

„По-скоро трябва да се обърне внимание не толкова на формалните документи, които се попълват, колкото на разясненията, насочени към работника, какви са правата му”, коментира тя. 

Сред дейностите на службите по трудова медицина е оценка на рисковете на работното място, условията на труд и произтичащите последици за здравето на служителите.

„Невинаги службата по трудова медицина изпълнява всичко, което е записано в закона, и това определено е в следствие на занижения контрол на тази служба”, смята работодателят Георги Ангелов. 

Контролът е в „ръцете” на регионалните здравни инспекциии.

В отговор до bTV се твърди, че той се извършва поне веднъж годишно.

От социалното министерство пък посочват, че липсват критерии за качество, което води до формалност в работата на службите, до неефективен контрол и до слаба мотивация на работодателите да осигурят трудово-медицинско обслужване.

„Критиките са до болка вeрни и обективни. Tя е формална, защото и двете страни са виновни – работодателите много често искат просто да отчетат някаква дейност”, заяви проф. Евгения Димчева, управител на служба по трудова медицина. 

В тази връзка Калина Петкова от социалното министерство отбеляза: "Службата по трудова медицина няма право да извършва медицински прегледи, в някои случаи това се наблюдава".

Писането на стандартите предстои.