Пчеларите ще получат 1.38 млн. лв. за справяне с последствията от нестабилните климатични условия, съобщи фонд "Земеделие", който ще осигури финансирането.

Условието е земеделските производители да запазят 90% от броя на пчелните семейства до 1 декември 2014 г. Документи по схемата ще се подават от 12 до 23 май 2014 г. в областните дирекции на фонда по постоянен адрес за физическите лица и едноличните търговци и по адрес на регистрация на юридическите лица.

Срокът за сключване на договорите и изплащане на помощта е от 2 до 20 юни 2014 г.