Проф. д-р Паскал Желязков е новият изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Той сменя досегашния директор Дамян Илиев, който се оттегля поради здравословни проблеми. 

Проф. Желязков има дългогодишен опит като ръководител на структури с научноизследователска, диагностична и аналитична дейност.

Бил е началник отдел в Център за оценка на риска, директор на Национална научноизследователска станция по ловно стопанство, биология и болести по дивеча, както и зам.-генерален директор в Национална ветеринарномедицинска служба.

Има повече от 90 научни публикации и доклади. По образование е ветеринарен лекар. Завършил е Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина в Стара Загора.

Назначен е и нов зам.-изпълнителен директор - д-р Марияна Шумова, която към момента изпълнява длъжността началник отдел в дирекция „Граничен контрол“. Тя е изпълнявала и длъжността директор на Областната дирекция по безопасност на храните в Хасково. Шумова ще заеме позицията на доц. д-р Тодорка Янковска-Стефанова.