Страната ни е крачка напред към усвояването на средствата по европейския План за възстановяване и устойчивост. Първата програма вече е отворена. Тя е за технологична модернизация на компании от малкия и среден бизнес. Очакванията са 2,7 млрд. лева да бъдат отпуснати до края на годината.

Една от първите задачи е да са подготвят законодателни промени, които да дадат достъп до средствата.

„След финализирането им служебният кабинет ще ги входира в парламента и ще бъде отговорност на народните представители да ги приемат. Това са законопроекти, които отговарят на критики, които получаваме от години – по отношение на върховенството на закона, отчетността на главния прокурор. Те ще трябва да преодолеят огромните си различия, честите си противоречия. България е поела ангажименти чрез подписването на Плана за възстановяване с ЕК и тези реформи ще трябва да се случат“, подчерта той.

260 млн. лева ще за технологична модернизация. Основният фокус ще е преработвателната промишленост, управлението на отпадъци, малки средни предприятия, които се занимават с творческа и научна дейност, коментира министърът на иновациите Александър Пулев.