Първи наказан за изнасянето на инертни материали от река Вит, в района на Боаза. Басейнова дирекция "Дунавски район" е връчила акт за нарушение на строителната компания "Хидрострой", съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Санкцията е заради дейности на фирма "Хидрострой" в река Вит, без да са преминати необходимите процедури съгласно Закона за водите. Дружеството е подизпълнител на държавната "Автомагистрали".

В края на миналата седмица риболовният клуб "Балканка" подаде сигнал за нерегламентирано изкопаване на баластра от коритото на реката.

Стана ясно, че за дейностите няма разрешение, а веднага след като телевизионни камери пристигнаха на място, тежките камиони изчезнаха.