Промените в Закона за устройство на територията (ЗУТ) беше повторно приет от Народното събрание със 122 гласа „за”, 57 „против” и един въздържал се.

Президентът Румен Радев наложи вето на измененията с мотиви, че въведените законови положения не гарантират в достатъчна степен упражняването и защитата на правата на гражданите и юридическите лица, както и че въведената възможност за съдебно обжалване на Общите устройствени планове е необосновано ограничена както по време, така и от гледна точка на кръга оправомощени субекти.

Преди гласуването днес Александър Ненков от ГЕРБ обяви, че това вето има по-скоро със субективни мотиви, отколкото обективни такива.

От БСП подкрепиха ветото.