Със 145 гласа „за“, нито един „против“ и двама „въздържал се“ депутатите прекратиха правомощията на председателя на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стефка Стоева.

Тя съобщи за своята оставка на 27 август, оповестявайки лични мотиви за нея, но по-късно стана ясно, че възразява срещу внесена промяна в Избирателния кодекс, която прехвърля изцяло отговорността за придобиването на машините за гласуване на комисията.

Според нея закупуването на машини трябва да се извърши от държавата в лицето на изпълнителната власт.

След оттеглянето ѝ от поста правомощията на Стефка Стоева ще бъдат поети от някой от нейните заместници.