Министерския съвет откри процедура за обществена поръчка за избор на доставчик на копирни машини за предстоящите парламентарни избори. Заповедта е издадена от главния секретар на МС.

Кандидатите могат да подават документи по определения за целта ред в 7-дневен срок след обявяването на Заповедта на интернет-страницата на Агенцията за обществени поръчки.

Общият брой е 12 300. В него е включена и техниката, необходима за нуждите на МВнР за секциите в чужбина. Критерий за оценка на подадените оферти е най-ниска предложена цена.

Ксероксите и принтерите са нужни, за да може всеки член на секционна избирателна комисия (СИК) да получи копие от протокола от гласуването. Изискването СИК да разполагат с копирни машини бе записано в Изборния кодекс, но набавянето им се оказа проблем.

  • КС ще гледа по същество искането на ГЕРБ за касиране на вота
  • ВКС отклони 2 искания за касиране на изборите
  • Контролираният вот на предсрочните избори е 18.68%
  • Парламентът е парализиран и няма да произведе никакви закони
  • ГЕРБ внесе искането си за касиране на изборите
  • 80 000 бюлетини от вота са недействителни
  • Избирателни списъци открити в дома на председател на изборна секция
  • Печатите за секционните комисии - с 2500 повече от самите комисии
  • Политическите разпри в новия парламент започнаха
  • БСП предлага Михаил Миков за председател на НС