Тръжната комисия отвори ценовите оферти на кандидатите за изграждане на тол системата у нас.

До последната стъпка – проверка на цените, бяха допуснати двама от шестимата кандидати, които са подали документи за изграждане на системата за електронно таксуване по българските пътища.

Тя ще бъде на база изминато разстояние за превозни средства с максимална маса над 3,5 т (тол) и на база време за леките автомобили с максимална маса до 3,5 т (електронна винетка).

Офертата на едната от компаниите е за малко под 150 милиона лева, а другата определя цена от почти 200 милиона, каквато беше и максималната определена от държавата.

"Капш трафик" е получила и повече точки при оценката на техническата част на офертата.

Отворените ценови оферти са на:

– Консорциум „Капш Трафик Солюшънс” ,в който участват „Капш Телематик технолоджис България” ЕАД; „Капш Телематик Сървисиз“ ООД, Полша; „Капш Трафикком“ ЕООД, Италия и „Капш Трафикком Транспортейшън“ ЕАД, Испания - 149 997 000 лв. без ДДС.

– Консорциум „Тол България“, в който са: „Телелинк“ЕАД, „Сиенсис“ АД и „Сирма Солюшънс“ АД - 193 500 000 лв. без ДДС.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 19 месеца. Индикативната й стойност на поръчката е 200 млн. лева без ДДС. Изграждането на тол системата ще бъде за сметка на избрания изпълнител.

След успешното й внедряване той ще възвърне своята инвестиция с пари от събраните приходи, уточняват от АПИ.

Предстои в кратък срок тръжната комисия да излезе с протокол и класиране на участниците в обществената поръчка въз основа на получената комплексна оценка на офертите на участниците, която включва оценка на техническото и ценово предложение.

Възложителят АПИ ще се произнесе с решение за избор на изпълнител в законно установените срокове.