Голяма част от гимназистите се връщат в класните стаи. Носенето на маски е задължително за учениците от 5. до 12. клас. Ако досега личните предпазни средства бяха задължителни само в общите помещения, сега това ще важи и за класните стаи на учениците.

Според заповед на здравния министър проф. Костадин Ангелов маски или шлемове трябва да се носят дори в училищния двор, когато се смесват деца от различни паралелки. Изключенията са за устното изпитване и часовете по физическо. 

Училищата трябва да осигуряват "време за почивка“ от задължението за носенето на маски в училищния двор или в класната стая при широко отворени прозорци. 

При първия ден в клас, след седмици на обучение от вкъщи, във Враца предизвика струпване на деца. В едно от училищата в града бяха установени две деца без маски и се наложи да си купят, а цената в училищната лавка се оказа двойно по-висока, отколкото в аптеките.

Маските разделиха родители, ученици и преподаватели в цялата страна. Според децата, които носят очила, е крайно неудобно, защото стъклата им се запотяват, а без тях не виждат. Семейства и ученици, които не искат да спазват заповедта, ще останат да се обучават в електронна среда.

Изключения се допускат за отделни ученици, на които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ е препоръчано да не носят лични предпазни средства за лице. За учениците от 1. до 4. клас носенето на маска по време на занятия може да бъде задължително по решение на Педагогическия съвет или на преподаващия учител за всеки отделен час.

Според преподавателите заповедта е трудно осъществима, защото е трудно малките ученици да стоят по цял ден в класните стаи.

Областният управител на Пловдив ще обсъди днес отново въпроса училищата в Пловдив и областта да останат на дистанционното обучение. Решението за столицата ще се вземе тази седмица.