Отново важен ден за учениците от 7. и 10. клас - днес те се явяват на националното външно оценяване по математика.

Над 100 000 деца в цялата страна влязоха в класните стаи, за да покажат знания. В отделни изпитни зали работиха 17 седмокласници и 50 десетокласници, които са под карантина поради контакт с болен.

Изпитът за десетокласниците приключи в 10:30 часа. А за по-малките - в 11:30.

Тази година за пръв път се провежда задължително външно оценяване по български и математика за учениците от 10. клас.

Изпитът по български се проведе в сряда.

По традиция в министерството на образованието, броени минути преди началото на оценяването, беше изтеглен вариантът на изпита.

Изпитът за по-големите започна точно в 8 часа, а за по-малките - час по-късно.

Седмокласниците държат изпит 2 часа и половина, а по-големите час и половина.

Тази година за първи път се проверяват знанията и на десетокласниците.

„Нека да видят колко могат и им е репетиция за големия изпит в 12. клас.

Още повече, че тези резултати за почти всички от тях няма да окажат някакво влияние, дали са изкарали 3 или 4 - те си остават в това училище, дори не им влиза в бала“, обясни Асен Александров, директор на 51. училище „Елисавета Багрянова“ в София.

Оценката от НВО в VII клас се използва като балообразуващ елемент при приема на ученици в VIII клас. С резултата в Х клас учениците от обединените училища кандидатстват за местата от допълнителния план-прием за продължаване на образованието си във втори гимназиален етап.

Маските бяха задължителни, а в стая се допускаха не повече от 10 деца. Днес  карантинирани ученици положиха изпита в отделни стаи.

Седмокласниците решаваха тест от 23 задачи, разделен на две части. За десети клас модулът е един, а задачите- 17.

Задължителното оценяване по български език се проведе в сряда.  А вчера - по чужд език, което е пожелание.

Максималният брой точки на изпитите в VII клас е 100, а в X клас – 50. Резултатите се вписват в удостоверенията на учениците като процент от максималния брой точки.

Срокът за обявяване на резултатите е 28 юни 2021 г, обявиха от МОН.