Източникът на замърсяване на река Струма в района на Перник е установен. Ръждиво-кафявата вода, оцветила Струма, на места в оранжево и червено, се е изливала от стоманобетонов канал, обслужващ площадки за депонирани отпадъци от стари металургични предприятия в региона.

След спешна проверка на регионалната екоинспекция източникът ще бъде запечатан, така че да не замърсява реката.

„Над 10 перничанина се обадиха на горещия телефон на РИОСВ и Басейнова дирекция, за да извършат проверка включително и аз самият”, каза Марио Антонов, Централна рибно-опазваща организация.

„Има завишена електропроводимост, което говори за железни йони и други тежки метали това ще бъде установено след пълния анализ на взетите проби от реката вчера вечерта”, заяви Аделина Стоянова, директор "Контрол и превантивна дейност" РИОСВ-Перник.