Река Струма промени цвета си. Водите на реката в централната част на Перник се оцветиха в кафяво. От РИОСВ Перник обясниха за bTV, че сигналът към тях е подаден към 13 ч. и веднага са изпратили експерти на проверка.

Инспектирани са всички колектори от квартал "Изток" до центъра на Перник, както и предполагаеми замърсители в района над бившия клон "Мир", в кварталите "Сини вир", "Железни заводи" и "Хумни дол" .

Локализиран е източникът на замърсяването-канал под жп линията на гара "Разпределителна".

Взети са проби, като по искане на РИОСВ-Перник от Изпълнителната агенция по околна среда ще изследват всички физикохимични показатели за характеризиране на повърхностните води, в т.ч. и специфични замърсители, включително тежки метали и приоритетно опасни вещества.

Първоначалните резултати от взетата водна проба на река Струма при моста на гара "Разпределителна" са показали завишения по показател електропроводимост.

В проверката са участвали всички експерти от РИОСВ, разпределени в няколко групи. Единият от екипите е извършил проверка във фирмите "Стомана индъстри" и "Колхида метал". При оглед на шахти и колектори не е установено замърсяване на отпадъчните води и на двете дружества. Проверката ще продължи и в утрешния ден.