От ръка на ръка 1100 детски книги бяха пренесени от старата библиотека в новия им дом- читалището в Кюстендил.

Разстоянието от 250 метра българските детски книги изминаха с помощта на 125 кюстендилци. От ръка на ръка книгите се настаниха в новия си просторен дом. Общо 40 000 тома наброява детският фонд на библиотеката, постепенно всички те ще бъдат преместени.

„Интересно чувство е на леко вълнение. Ще го науча, че книгите са важни и винаги трябва да се обединяваме около словото, написано преди нас за наша поука, за нашо насърчение, за нашо изграждане“, каза Стефан Петков.