Топлоизточниците на "Топлофикация Перник" ще бъдат спрени за планов ремонт за един месец, съобщиха от дружеството.

Перничани ще останат без топла вода за периода от 2 август до 4 септември.

Профилактиката е ежегодна, но това лято ремонтът ще бъде по-дълъг заради модернизирането на хладилния цикъл на основната мощност на ТЕЦ "Република" – пети парогенеатор.

Планираните дейности включват също подмяна на нагревните повърхности на котлите, ремонт на съоръженията за пречистване на димните газове, както и обновяване на участъци от топлопреносната мрежа.

Предстоящият ремонт трябваше да започне още на 5 юли, но беше отлаган два пъти заради промени в разчета на доставките на оборудване и в ремонтните графици на подизпълнителите, както и в производствената необходимост.