Министърът на транспорта Георги Тодоров освободи от длъжност Григори Григоров, председател на Съвета на директорите и Никола Василев, изпълнителен директор на „Холдинг БДЖ“.

Мотивите за освобождаването са влошаващите се показатели на експлоатационната дейност на дружеството в сравнение с 2020 г.

От началото на годината има 71 333 минути закъснения на общо 4710 влака в пътническите превози. Посочва се още, че влошеното състояние на подвижния състав и лошата организация на товарните превози са довели до отлив на товародавателите.

Основната причина за рокадите са две обществени поръчки, за които ви разказахме в "Тази сутрин" и bTV Новините, сочи съобщението от транспортното министерство.

"По отношение на поръчката за ремонт  на локомотиви, там изпълнителят е избран без предварително обявление с договоряне, което не е довело до никакъв икономичеки ефект за самата компания, цената е доста завишена, по-скоро като за купуване на нов вагон, а не за ремонт", обясни днес служебният министър на транспорта Георги Тодоров. 

„БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД от години изпитва липса на изправен подвижен състав, като в същото време са забавени изпълненията на ремонтните програми на мотрисни влакове и модернизацията на локомотиви. Също така изготвената поръчка за доставката на 15 електрически локомотиви Siemens “Smаrtron” е в отклонение на европейските изисквания за оперативна съвместимост и националния план за внедряване на системата за управление на влаковото движение.

Резултатите от назначените два одита по отношение на две проведени процедури по реда на ЗОП от „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, които са за ремонт на вагони и за охрана, констатират нередности и административни нарушения. Проверките на цялостната документацията също така отчитат наличие на неверни информации и необосновани действия за провеждане на открити процедури, което се отнася до целесъобразността и прозрачността на проведените поръчки.

Отчитат се също занижена хигиена във влаковете, както и неспазване на минимални изисквания за качество, непогасени задължения към Национална компания „Железопътна инфраструктура“.