Между 258 и 290 лв. на час получават IT специалисти за работа по тол системата у нас. По-малко от година след старта ѝ, държавата ще плаща нови 140 млн. лв. През 2018 г. консорциумът „Капш Трафик солюшънс“ спечели обществената поръчка за изграждане тол системата с цена 180 млн. лв. 

Сега държавата му поверява и „проактивен мониторинг на системата и надграждане с нови функционалности“. Договорът е подписан през декември и е на стойност около 140 млн. лв. Търг и конкурс не е имало.

„Говорим за процедура за договаряне, без предварително обявление. Това е процедура, при която, съгласно този член на закона, има всички обстоятелства, че съществува само една фирма, която е технически достатъчно компетентна да изпълнява тази дейност“, посочи Олег Асенов, член на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Според договора, наетите експерти ще получават между 258 и 290 лв на час. Така, при работна седмица от 40 ч. заплащането за IT специалисти може да достигне до над 10 хил. лв. От пътната агенция обаче смятат, че такива сметки са неправилни.

„Да говорим механистично, че това един човек, на който ще се плащат 290 лв., не е професионално. Всеки, който оперира с такива услуги, знае, че екипът трябва да се организира, да има взаимозаменяемост на хората“, каза още Асенов.

От Асоциацията на софтуерните компании у нас казват, че трудът в сектора не е лесен и затова е добре платен, но и че не бива да се стига до крайности. „Според мен в България може да се намери, с цялата печалба, по-ниска цена от това, не казвам десетки пъти по-ниска, но по-ниска“, коментира Доброслав Димитров, председател на Българската асоциация на софтуерните компании.

Само до преди 2 г. за сигурността и поддръжката на тол системата от пътната агенция търсеха ИТ експерти с обява срещу минимум 510 лв. Сега имали екип от 29 души, които получавали средно около 3200 лв.