Заради оптическа илюзия е възможно пилотът майор Валентин Терзиев да е изгубил контрол над изтребителя преди фаталния край. В доклада на военната полиция освен по основната версия за изгубена пространствена ориентация от пилота, се говори и за настъпване на оптическа илюзия, наречена "Очарование".

"Тя възниква, когато пилотът концентрира цялото свое внимание само върху един обект или прибор. Това е особено характерно при атака, когато вниманието се фиксира само върху целта. Стремежът за поразяване на целта е толкова силен, че другите параметри на полета губят своята значимост в съзнанието на пилота", се казва в доклада.

Случаи на оптическа илюзия са описани в авиационно-психологическите изследвания, като се свързват и с разстройване на вестибуларния апарат на летеца.

Авиационни експерти обясняват, че с непрогледния мрак идва и измамното усещане за положението на изтребителя.

"Това се дължи на много фактори. Предимно на липсата на естествен хоризонт, където пилотът трябва да се ориентира как трябва да бъде спрямо хоризонта и как самолетът стои", заяви Ангел Узунов, полковник от резерва.

Техниката на пилотиране и атака се усложнява и от практически липсващата видимост на брега.

"След като порази целта обикновено тогава прави ориентацията си как се намира и в какво положение е, за да може да излезе от атака", добави полк. Узунов.

Но в анализа на властите е отбелязано, че до последния момент майор Валентин Терзиев не е възстановил правилната пространствена ориентация и затова не е предприел действия за излизане от аварийната ситуация.