Правителството одобри промени, с които се регламентира редът за предоставяне на еднократната помощ от 300 лв. за учениците във втори, трети и четвърти клас.

До момента тя се отпускаше само за учениците в първи и в осми клас.

Помощ за повече родители беше въведена с промени в Закона за семейните помощи за деца. Тя е еднократна за съответния клас, но се изплаща на два транша – в началото на учебната година и втория срок – ако детето няма натрупани неизвинени отсъствия.

Очаква се такава подкрепа да получат общо 156 хиляди деца. За целта, за 2023 г ще са необходими 23,4 млн. лв.