Върховният касационен съд (ВКС) потвърди решението на Софийски градски съд (СГС), с което беше отхвърлена молбата за вписване на партия "Няма такава държава" на Слави Трифонов в публичния регистър на политическите партии. Решението е окончателно.

Причината за отказа на съда да регистрира политическата формация е нарушаване на забраната по чл. 5, ал. 1, пр. 1 от Закона за политическите партии ("политическите партии не могат да използват в своите символи герба или знамето на Република България"). Прието е, че символът на партията по начина на словесното му описание в Устава ѝ –   "отворена човешка длан в син цвят, в която са интегрирани цветовете бяло, зелено, червено", допълнително изяснен с негово графично изображение, не опровергава породеното от вида му съмнение, че е използвано националното знаме, съобщиха от пресцентъра на ВКС.

"С тази практика, безусловно споделяща се от настоящия съдебен състав, СГС се е съобразил, като е приел, че за нарушаване на забраната е достатъчно внушението на използвания символ да е силно, а не символът да е напълно идентичен със знамето", мотивират се магистратите.

Слави Трифонов отговори с пост във „Фейсбук“, в който обяви, че ще регистрира партия с ново име - „Има такъв народ“, и ново лого.