Одържавяването на лотариите, извършено през март, остава в сила. Днес Конституционният съд отклони като недопустимо искането на Висшия адвокатски съвет за отмяна на поправките в Закона за хазарта, с които лотарийните игри на практика станаха монопол на държавата.

На 7 февруари парламентът реши, че само Държавният спортен тотализатор ще организира лотарийни игри. Държавата не гарантира, че тези, които чакат печалби от частни лотарии, ще си ги получат. Късметлиите трябваше да си търсят парите от тези лотарии.

Промените предвиждаха, че от влизането в сила на закона лицензите за организиране на лотарийни игри, с изключение на томбола, бинго, кено и техните разновидности, издадени на организатори, различни от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, се прекратяват и съответните удостоверения се обезсилват.

Печалбите от игрите, които не са изплатени до влизането в сила на този закон, се изплащат съгласно утвърдените игрални условия и правила за съответната игра.