Защо след всеки голям валеж има проблеми с прясно ремонтирани пътни артерии?