Спазвате ли предписанията на пътните власти при лошо време?